HIP
HYBRIDE INTEGRATIE PLATFORMEN

Integratie van IT-systemen blijft een zeer actueel thema en de technologische mogelijkheden evolueren voortdurend. Tijdens deze workshop wordt op een praktijkgerichte manier ingezoomd op de diverse integratietechnologieën en integratietools. De basisbouwsteen is hierbij het Hybride Integratie Platform, de reïncarnatie van de voormalige Enterprise Service Bus (ESB).

oktober 21, 2019

Time: 13:30 20:30

Culliganlaan 4b,
1831 Diegem
Belgium

Program

We build the bridges to your core IT systems using Hybrid Integration Platforms.

Inleiding

 • Inleiding en definitie
 • Probleemstelling: het spaghetti verhaal
 • Concepten: A2A, B2B, Cloud en Mobile (API Management)

Services en web services

 • Berichtenformaten: van EDI over XML tot JSON en OData
 • SOAP, REST en andere protocollen ter ondersteuning van SOA
 • Voorbeelden van XML-berichtenformaten: OAG, SAP ES e.a.
 • Servicecontracten op basis van WSDL en XML
 • Schema API’s op basis van OpenAPI e.a.
 • Principes voor Service of API Design
 • Contract First en Canonical Data Model

SOA-gebaseerde integratie

 • De belangrijkste aspecten en karakteristieken van integratietools: koppelen, transformatie, routering, validatie en beheer
 • Wat is nu eigenlijk een Integratie Platform (was ESB) ?
 • Het beheren en beheersen van een intergatieoplossing
 • Overzicht van de markt, met specifieke aandacht voor de marktleiders SoftwareAGwebMethods, TIBCO BusinessWorks, IBM Integration Bus, Microsoft BizTalk, SAP Process Integration (PI/PO), Open Source: WSO2, Mule, etc.

Event-driven integratie

  • De rol van event-driven integratie en event-driven architectuur
  • Message queuing en pub/sub
  • Van MQ en TIBCO over JMS en AMQP tot Kafka

B2B

Back in time: situering van EDI en B2B
B2B en XML-frameworks (zoals RosettaNet en ebXML) in relatie tot Web Services-technologie
B2B standaarden: berichtformaten en API’s
De B2B protocollen: file transfer, AS2 en meer
Outsourcen van B2B-integratie: de Integration Service Provider
Beveiliging: belang en impact op de B2B-integratie: van VPN tot digitale handtekening
B2B integratie scenario’s: reële voorbeelden

API Management

 • API: services voor mobiele toepassingen
 • De bouwstenen van API Management: gateway, portal, analytics
 • De API economie

Cloud: hype en realiteit

 • Uidagingen voor cloud integratie
 • Voorbeelden van SaaS-integratie
 • Cloud integratie opties: van ESB tot iPAAS
 • Overzicht van de markt van cloud integratieoplossingen
 • Hybride Integratie Platformen: ground en cloud integratie komen samen

Gerelateerde events

Start your integration career

From integrating technology, to uniting bright minds. We’re all about connectivity. Lead with us.    

Contact

Let's get in touch. We would love to connect with you!

© 2023 I8C. All rights reserved.

Terms   Privacy    Cookies