Thesis – Bericht Modellering – JSON Informatie Bouwstenen

Thesis

Your Role

Introductie

Applicatie Integratie is het cement voor een applicatie landschap. Bedrijfsprocessen maken onderliggend gebruik van talloze informaticasystemen. Systemen van een eigen organisatie en van business partners. Die bedrijfsprocessen functioneren dank zij een vlekkeloze werking van alle onderliggende informatiesystemen en de betrouwbare gegevensuitwisseling tussen die systemen.

De gegevensuitwisseling gebeurt door de uitwisseling van berichten: hiërarchisch gestructureerde informatie die in grote hoeveelheden tussen applicaties en/of business partners worden uitgewisseld. De berichten hebben een welbepaald formaat en vooral een goed gedefinieerde structuur

JSON is heden het meeste populaire en moderne formaat voor gegevensuitwisseling. Maar (b)lijken maar weinig initiatieven om die JSON bericht structuren te standaardiseren. In het verleden was er bvb. EDIFACT en vooral talloze XML bericht standaarden.

Er worden talloze nieuwe API’s ontworpen, maar deze API’s worden met een grote diversiteit qua stijlen en bericht formaat gekreëerd. Er is weinig overleg of samenwerking tussen bedrijven om tot gestandaardiseerde API’s en JSON bericht definities te komen binnen bepaalde sectoren.

Er zijn wel een aantal initiatieven om JSON bericht definities op te stellen binnen bepaalde sectoren. Bvb. in de bancaire wereld met PSD2, in de martieme wereld met DCSA of de healthcare met FHIR. Meest interessante initiatief is door OAGi, een samenwerking van diverse leveranciers van ERP en andere pakket software. 

Eindwerk onderzoek

Tijdens dit eindwerk onderzoek je de diversiteit en standaardisatie van API’s en vooral de JSON bericht definities. Welke verschillende en welke gelijkenissen zijn er qua structuur, naamgeving, formaat en semantiek.

Aspecten die kunnen behandeld worden tijdens deze studie:

 • De technieken die worden gehanteerd voor het ontwerpen van standaard berichten.
 • De gelaagdheid ja/nee bij het opbouwden van berichten.
 • Het hergebruik van basis informatie bouwstenen.
 • De adoptie en ondersteuning door software leveranciers van deze bericht formaten.
 • De sterktes en zwaktes van JSON als formaat voor bericht definities.
 • De opkomst en adoptie van andere berichtformaten zoals Avro of protobuf.
 • Een vooruitblik in de evolutie van gestandaardiseerde bericht definities.

Dit eindwerk focust dus op de moderne data structuren en inhoud van API’s die gebruikt worden ter ondersteuning van geautomatiseerde business processen.

Apply now

  Voices from our community

  The true strength of a community lies in its people. That's why we proudly let them share their experiences working within i8c. It's our remarkable community that embodies our value.


  When I joined i8c, I was immediately welcomed into the perfect blend of work and fun. During my first FastTrack day, I got to participate in an archery activity with the team. My introduction here was certainly one to remember!

  Rodrigo

  Integration Engineer


  I had just come from the school benches, and I truly have the opportunity to learn and grow, with a lot of guidance, and that is a big plus.
  Dries

  Integration Engineer

  Build bridges as an intern

  Want to get a taste of a career in integration?

  Our community of integration experts is eager to stand by your side as you take your first steps.

  An internship at i8c offers hands-on experience with integration technologies. Take a knowledge deep-dive into public clouds, microservices, programming languages, connectivity platforms, and much more. Meanwhile, you'll be taking your first steps towards becoming an enterprise integration specialist.

  Contact

  Let's get in touch. We would love to connect with you!

  © 2023 I8C. All rights reserved.

  Terms   Privacy    Cookies