EVENT

Hybride Integratie Platformen: Integratie van Applicaties, Cloud en Mobile

16/05/2019

Hybride Integratie Platformen: Integratie van Applicaties, Cloud en Mobile

Date:

16/05/2019

Time:

9:30 am – 17:00 pm

Location: 

Amrath Hotel Lapershoek,
Hilversum
The Netherlands

ABOUT

Integratie van IT-systemen blijft een zeer actueel thema en de technologische mogelijkheden evolueren voortdurend. Enerzijds kampt u met de consistente integratie van systemen binnen organisaties. En anderzijds het ontsluiten naar en integreren met business partners door middel van API Management en B2B oplossingen. Een problematiek waarbij cloud-integratie en self-service integratieoplossingen in de cloud steeds meer op de voorgrond treden.

Het IT landschap van organisaties bestaat vaak uit een grote diversiteit aan toepassingen die – net zoals de diverse entiteiten binnen een organisatie zelf – samengevoegd moeten worden tot een goed geolied geheel. Hiertoe zijn allerlei informatiestromen tussen deze applicaties noodzakelijk. Met een dynamische organisatie die continu innoveert en optimaliseert, moet de IT de nieuwe of gewijzigde bedrijfsprocessen vlot en consistent ondersteunen. Hiertoe moeten de koppelingen tussen IT toepassingen ook permanent worden aangepast. En uiteraard zonder dat er hapering ontstaat.

Nu is software uiterst kneedbaar en kunnen de koppelingen tussen IT-systemen op talloze manieren worden gerealiseerd. Een consistente aanpak – op basis van een goed gedefinieerde Integratie Architectuur – is daarom vereist. API’s en Web Services hebben hier al het nodige bijgedragen maar er blijft een enorme diversiteit en continue technische innovatie. Daarbij moeten we uiteraard ook de bestaande en al wat oudere IT-oplossingen blijven inpassen. Diverse integratietools en oplossingen zijn zeer nuttige hulpmiddelen om deze koppelingen op een efficiënte, consistente en service georiënteerde manier te realiseren.
Daar waar communicatie tussen interne systemen (A2A) onder controle is van de eigen IT-organisatie, moet voor communicatie met partners (B2B) nog meer flexibiliteit aan de dag worden gelegd. Gegevensuitwisseling tussen business partners heeft zijn eigen, specifieke karakteristieken: een grote variëteit aan bericht formaten (van EDI tot XML en JSON) en uiteraard ook beveiliging.

HET SEMINAR

Tijdens dit seminar wordt op een praktijkgerichte manier ingezoomd op de diverse integratietechnologieën en de integratietools. De basis bouwsteen is hierbij het (Hybrid) Integratie Platform, de reïncarnatie van de voormalige Enterprise Services Bus (ESB). Integratie Platformen vormen dikwijls ook het fundament voor Business Process engines. Vanuit hands-on kennis en ervaring met diverse integratietools wordt de werking en de toegevoegde waarde van dergelijke integratietools uitgelegd. Hierbij wordt ook verwezen naar een veelheid aan relevante cases en concrete implementaties.

Er wordt ingezoomd op de markt van de integratietools, met o.a. Microsoft BizTalk & LogicApps, Tibco, SoftwareAG webMethods, IBM integratie suite. Ook API Management oplossingen zoals Google Apigee en vele anderen worden besproken. Ook de markt van de integratietools evolueert sterk: producten en soms zelfs volledige leveranciers verdwijnen en nieuwe spelers verschijnen. Tijdens het seminar wordt inzicht verschaft in deze dynamische markt. Ook interessant hierbij is de dynamiek rond on-premise (ground) versus cloud integratie.

Een stevig fundament wordt tijdens dit seminar gelegd inzake integratieaspecten en -technologieën. Om het huidige As-is integratielandschap te begrijpen, moeten we af en toe terugblikken naar het verleden en toenmalige keuzes kaderen. Maar uiteraard moet u oog houden voor het To-be: welke nieuwe trends en ontwikkelingen staan ons te wachten? En waar moet u zich op voorbereiden, zoals SAAS, CloudNative, µServices, containers en ServerLess. Er wordt uitgebreid ingegaan op integratie met SAAS (bijv. SalesForce en SuccessFactors) alsook PAAS (AWS, Microsoft Azure). Vanuit jarenlange hands-on ervaring bij diverse Belgische en Nederlandse organisaties blikken we terug maar vooral vooruit.

LEERDOELEN

Op dit seminar met Guy Crets verkrijgt u kennis over de volgende onderwerpen:

  • Systemen met elkaar koppelen tot een consistent IT-landschap
  • Wat is de relatie tussen integratie en architectuur?
  • De zin en onzin van bepaalde integratietechnologieën
  • Hoe werken integratietools?
  • Services, loosely coupling en integratiepatronen
  • Het begrijpen van de markt van de integratietools
  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen on-premise integratie (A2A), integratie tussen business partners (B2B), cloud integratie (G2C en C2C) en API Management (APIM)?
  • De nieuwste ontwikkelingen en trends.

BESTEMD VOOR Ú

Dit seminar is van belang voor alle IT-professionals die direct of indirect betrokken zijn bij integratietrajecten: managers, projectleiders, IT-architecten, businessanalisten, ontwerpers, applicatie-ontwikkelaars, SOA- en datawarehouse-specialisten. Op een kritische en gebalanceerde manier wordt een overzicht gegeven van de verschillende integratievormen. Heeft u te maken met applicatieintegratie en integratie van systemen en processen in welke zin dan ook? Dan is dit seminar verplichte kost voor u.

Aarzel daarom niet en schrijf u snel in!

Location

Discover our other events