Open position:

gRPC – Het nieuwe RPC protocol

Introductie

Softwareapplicaties, componenten en µservices zijn geen eilanden maar communiceren veel en intensief met elkaar. Er is een continue evolutie hoe toepassingen met elkaar “praten”: SOAP, REST etc. Nieuwe variant is het gRPC protocol ontwikkeld door Google. Dit protocol en bijhorend berichtformaat protobuf focussen zeer sterk of hoge performance. Geen JSON of XML meer, maar wel het compacte, sterk geoptimaliseerde berichtformaat protobuf over het binaire HTTP/2 protocol. gRPC wint inmiddels in de Microsoft wereld ook enorm aan populariteit. gRPC is ook het basis protocol voor het Kubernetes platform.

Eindwerk (hands-on)

Belangrijke vraag die we in deze stage stellen: hoe performant en efficiënt is gRPC nu werkelijk? En wat zijn de ervaringen als we met zo’n binair protocol aan de slag gaan. Is dit gRPC-protocol klaar om het REST protocol te vervangen? Verliezen we flexibiliteit en zo ja, wordt dit dan voldoende gecompenseerd door o.a. een veel hogere performance?

Tijdens deze stage ga je op diverse (cloud) platformen een test opstelling implementeren en uitvoeren. Aan de slag enkel van de programmeertalen van jouw keuze. Je ontwerpt een test scenario, implementeert de test opstelling en voert de performance tests uit. Je kijkt ook met een vogelperspectief naar het geheel. Onderdeel van je stage is tevens het schrijven van een artikel met je meet resultaten, bevindingen en conclusies. Een stage met een grote vrijheidsgraad, waarbij eigen initiatief wordt verwacht.

Thesis (onderzoek)

Tijdens je eindwerk maak je een vergelijkende studie van het gRPC raamwerk en het protobuf bericht formaat de tov. talloze tov. talloze andere nieuwe bericht formaten (Avro, MessagePack, BSON, ..) en RPC frameworks (Cap ’n Proto, Twirp, Thrift, Kryo, Go net/rpc, ..)  

Diverse facetten kunnen deel uitmaken van je onderzoek:

  • Adoptie van gRPC in diverse (open-source) projecten
  • Performantie van RPC frameworks op basis van literatuur onderzoek
  • Vergelijk met andere protocollen die verder bouwen op het nieuwe HTTP/2
  • Vergelijk van streaming opties van gRPC tov. Kafka e.a.
  • Gebruik van registries om de binaire bericht formaten te definiëren en historiek te bewaren
  • Beveiligingsmechanismen bij gRPC en andere RPC frameworks
  • Definitie en her-gebruik van voor gedefinieerde berichtformaten
  • Historiek en evolutie van diverse RPC raamwerken: ONC, DCE, CORBA, DCOM, RMI, SOAP, JSON-RPC
  • Optimalisaties bij marshalling/unmarshalling naar diverse programmeertalen
  • Toekomstige evoluties

Inspirerende info

gRPC – Het nieuwe protocol RPC protocol 2

Apply now!

Interested in getting to know us better? Then apply now:

Working at i8c

i8c is a system integrator that strives for an informal atmosphere between its employees, who have an average age of approx 30 years old. We invest a lot of effort in the professional development of each individual, through a direct connection between the consultants and the management (no multiple layers of middle management). We are based in Kontich, near Antwerp, but our customers are mainly located in the triangle Ghent-Antwerp-Brussels and belong to the top 500 companies in Belgium (Securex, Electrabel, UCB, etc…).

Quality Assurance

i8c is committed to delivering quality services and providing customer satisfaction. That’s why we invested in the introduction of a Quality Management System, which resulted in our ISO9001:2000 certification. This guarantees that we will meet your expectations, as a reliable, efficient and mature partner for your SOA & integration projects.

i8c - ISO9001-2015