API MANAGEMENT

AANPAK, TOOLS & BEVEILIGING (NIEUWE HERHALING)

ABOUT

Het mobiel gebruik van Internet zal in de nabije toekomst dat van het traditionele ‘wired’ web ver overtreffen. Om aan deze noden en verwachtingen te blijven voldoen, moeten toepassingen efficiënt ontsloten kunnen worden. Hiervoor kunnen wij beroep doen op een moderne variant van ‘services’, zijnde de ‘Application Programming Interfaces’ (API’s). Dergelijke API’s vormen bovendien gebruiksklare bouwstenen voor nieuwe, innovatieve toepassingen. Ze zorgen ervoor dat bedrijven zich veel sneller kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt, en verzamelen daarbij op hun beurt een schat aan informatie over app-ontwikkelaars en -gebruikers.

U krijgt een duidelijk antwoord op o.a. volgende vragen: welke zijn de mogelijke business modellen ? welke zijn de onderliggende technologieën ? hoe API’s beschrijven en promoten naar de buitenwereld ? welke ontwerpaspecten moeten in acht genomen worden ? hoe API’s goed en ordentelijk ontsluiten ? welke vendors zijn er op de markt van API Management-producten en welke zijn hun sterktes en zwaktes ? En hoe moeten API’s beveiligd worden ?

U ontvangt er een zeer uitgebreide documentatie bovenop !

18 Nov 2020
Time: 13:30 - 20:30
Culliganlaan 4b, 1831 Diegem Belgium

Program

We build the bridges to your core IT systems using Hybrid Integration Platforms.

Inleiding op de wereld van API’s
 • De opkomst van API’s
 • API versus SOA
 • Drijfveren voor de inzet van API’s
 • API-typen: intern, partner, publiek
 • Relatie met citizen integration, microservices en governance
Management van API’s
 • Overzicht van API Management-oplossingen
 • API Portaal in detail
 • De ondersteuning van ontwikkelaars in alle fases
 • De API Gateway als motor van de API Management-oplossing
 • Monitoring van de API Management-oplossing
De Technology Stack
 • Van XML naar JSON, van SOAP naar REST
 • HTTP als hoeksteen van REST
 • API’s en hypermedia: geavanceerde benaderingen voor API-ontwerp
 • API Description Languages
 • Query API’s: nieuwe benadering voor het ontsluiten van data
 • Streaming API’s: nieuwe technieken voor performante API’s
Ontwerp van API’s
 • Doelstellingen en richtlijnen voor het ontwerpen van API’s
 • API-stijlen
 • API’s in al hun facetten: naamgeving, formaten, woordenschat, statuscodes, rapportage van fouten, paginering, caching, locking, versioning
API Management Platforms (landschap)
 • Deployment modellen: on-premise, in de cloud, hybride
 • Overzicht en positionering van de relevante spelers
 • Axway, CA, Google (Apigee), IBM API Connect, Kong, Microsoft Azure API Management, MuleSoft, Rogue W
API Beveiliging
 • Traffic management door middel van rate limiting
 • OAuth2: inleiding
 • OAuth2: ‘Authorization Code Grant’ in detail
 • OAuth2 in combinatie met mobiele toepassingen
 • OpenID Connect bouwt verder op OAuth2
 • Gebruik van handgetekend JWT token

Start your integration career

From integrating technology, to uniting bright minds. We’re all about connectivity. Lead with us.

Contact