Open position:

Bericht modellering – JSON Informatie bouwstenen

Introductie

Applicatie Integratie is het cement voor een applicatie landschap. Bedrijfsprocessen maken onderliggend gebruik van talloze informaticasystemen. Systemen van een eigen organisatie en van business partners. Die bedrijfsprocessen functioneren dank zij een vlekkeloze werking van alle onderliggende informatiesystemen en de betrouwbare gegevensuitwisseling tussen die systemen.

De gegevensuitwisseling gebeurt door de uitwisseling van berichten: hiërarchisch gestructureerde informatie die in grote hoeveelheden tussen applicaties en/of business partners worden uitgewisseld. De berichten hebben een welbepaald formaat en vooral een goed gedefinieerde structuur

JSON is heden het meeste populaire en moderne formaat voor gegevensuitwisseling. Maar (b)lijken maar weinig initiatieven om die JSON bericht structuren te standaardiseren. In het verleden was er bvb. EDIFACT en vooral talloze XML bericht standaarden.

Er worden talloze nieuwe API’s ontworpen, maar deze API’s worden met een grote diversiteit qua stijlen en bericht formaat gekreëerd. Er is weinig overleg of samenwerking tussen bedrijven om tot gestandaardiseerde API’s en JSON bericht definities te komen binnen bepaalde sectoren.

Er zijn wel een aantal initiatieven om JSON bericht definities op te stellen binnen bepaalde sectoren. Bvb. in de bancaire wereld met PSD2, in de martieme wereld met DCSA of de healthcare met FHIR. Meest interessante initiatief is door OAGi, een samenwerking van diverse leveranciers van ERP en andere pakket software.

Eindwerk (onderzoek)

Tijdens dit eindwerk onderzoek je de diversiteit en standaardisatie van API’s en vooral de JSON bericht definities. Welke verschillende en welke gelijkenissen zijn er qua structuur, naamgeving, formaat en semantiek.

Aspecten die kunnen behandeld worden tijdens deze studie:

  • De technieken die worden gehanteerd voor het ontwerpen van standaard berichten.
  • De gelaagdheid ja/nee bij het opbouwden van berichten.
  • Het hergebruik van basis informatie bouwstenen.
  • De adoptie en ondersteuning door software leveranciers van deze bericht formaten.
  • De sterktes en zwaktes van JSON als formaat voor bericht definities.
  • De opkomst en adoptie van andere berichtformaten zoals Avro of protobuf.
  • Een vooruitblik in de evolutie van gestandaardiseerde bericht definities.

Dit eindwerk focust dus op de moderne data structuren en inhoud van API’s die gebruikt worden ter ondersteuning van geautomatiseerde business processen.

Interessante links

Apply now!

Interested in getting to know us better? Then apply now:

Working at i8c

i8c is a system integrator that strives for an informal atmosphere between its employees, who have an average age of approx 30 years old. We invest a lot of effort in the professional development of each individual, through a direct connection between the consultants and the management (no multiple layers of middle management). We are based in Kontich, near Antwerp, but our customers are mainly located in the triangle Ghent-Antwerp-Brussels and belong to the top 500 companies in Belgium (Securex, Electrabel, UCB, etc…).

Quality Assurance

i8c is committed to delivering quality services and providing customer satisfaction. That’s why we invested in the introduction of a Quality Management System, which resulted in our ISO9001:2000 certification. This guarantees that we will meet your expectations, as a reliable, efficient and mature partner for your SOA & integration projects.

i8c - ISO9001-2015